Tiry

Kolumny TIR-ów na polskich drogach to już niemal powszechny widok. Każdego dnia setki samochodów ciężarowych dostarczają tony produktów pod wskazany adres. Transport samochodowy, będący obecnie najpopularniejszym sposobem dystrybucji towarów, odbywa się właśnie za pomocą tych wielkich ciężarówek, nazywanych popularnie tirami.

Skrót TIR pochodzi od pełnej nazwy tej konwencji Transports Internationaux Routiers

Skrót TIR pochodzi od pełnej nazwy tej konwencji Transports Internationaux Routiers

Transport towarów odbywający się pomiędzy poszczególnymi państwami znany był już w czasach starożytnych. Dawniej kolumny kupców wyruszały ze swymi produktami w daleką drogę, a podróż zajmowała często wiele tygodni. W czasach rewolucji przemysłowej produkty można było już łatwiej i szybciej transportować koleją, jednak prawdziwym przełomem w zakresie dystrybucji towarów okazały się samochody. Dzięki nim przewóz towarów stał się jeszcze szybszy i skuteczniejszy. Szybki rozwój motoryzacji w latach dwudziestych ubiegłego stulecia oraz szybki rozwój sieci międzynarodowych dróg sprawiły, że transport samochodowy stał się podstawowym sposobem przewozu towarów. Już w okresie międzywojennym zaczęto projektować samochody ciężarowe w celu transportu produktów. Po drugiej wojnie światowej ciężarówki nabrały jeszcze większego znaczenia. Szybko odkryto zalety takiego sposobu transportu, z których najważniejszą jest szybkie i sprawne dowiezienie ładunku w miejsce przeznaczenia. Niestety, jak się szybko okazało, transport samochodowy ma również ze słabe strony. Największe jego minusy to szkodliwy wpływ na środowisko oraz ograniczona ładowność ciężarówek. Z tego ostatniego powodu w masowych przewozach lepiej sprawdza się transport kolejowy.

Co w rzeczywistości oznacza nazwa TIR? Czy każdy samochód ciężarowy jest tirem?
Geneza nazwy TIR sięga połowy lat siedemdziesiątych, a związana jest z międzynarodową konwencją celną TIR. Konwencja ta została wprowadzona w dniu 14 listopada 1975 roku, a jej głównym celem było zwiększenie efektywności przewozów drogowych. Skrót TIR pochodzi od pełnej nazwy tej konwencji, która brzmi Transports Internationaux Routiers. W języki polskim nazwa ta oznacza Międzynarodowy Tranzyt Drogowy. Konwencja ta pozwoliła na oszczędność czasu oraz formalności w transporcie drogowym. Jej główna zaleta polega na tym, że ciężarówka wywożąca towar z jednego państwa jest na jego terenie plombowana na granicy lub w dowolnym Urzędzie Celnym działającym na terenie tego kraju. Raz założone plomby ściągane są dopiero w kraju, do którego ów towar ma być dostarczony. Pojazdy, które skorzystały z tej konwencji, zaczęto oznaczać w charakterystyczny sposób. Oznaczeniem tym jest niebieska tabliczka z białymi literami TIR. Skrót ten sprawił, że tirami zaczęto nazywać wkrótce wszystkie duże samochody ciężarowe – niekoniecznie tylko te jeżdżące na zasadach ustalonych w konwencji celnej z 1975 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*